Każdego dnia..

..na naszych drogach dochodzi do wypadków drogowych, znajdujemy się w sytuacji gdy druga osoba potrzebuje naszej pomocy.

Przepisy jednoznacznie  określają nasz obowiązek:
Prawo o ruchu drogowym 
Art. 44.2. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany :
1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję;
Kodeks karny 
Art. 162.§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Czasem to tylko niegroźna kolizja drogowa, a czasem los nieoczekiwanie składa w naszych rękach życie drugiego człowieka. Stajemy przed wyborem właściwej drogi postępowania. Najczęściej, nie robimy nic. Paraliżuje nas strach, brak umiejętności, obawa przed pogorszeniem zaistniałej sytuacji. Czekamy na inicjatywę kogoś innego.

A jeśli jesteś tylko Ty?

Wystarczy minimum wiedzy, by uratować komuś życie. Kurs pierwszej pomocy to zaledwie jeden dzień zdobywania najcenniejszych umiejętności. Kurs otwarty jest dla każdego, bez względu na wiek, płeć, dotychczasowe umiejętności czy typ ukończonej szkoły- decyzja  uczestnictwa należy do Ciebie.

By w sytuacji zagrożenia życia drugiego człowieka nie zabrakło Ci odwagi i umiejętności, gdy jesteś tylko TY.

Kursy pierwszej pomocy: http://kursyratownictwa.pl/kursy-pierwszej-pomocy/