iedy śmieje się dziecko- śmieje się cały świat.”

Janusz Korczak

Opiekunka dziecięca – osoba odpowiedzialna, troskliwa, zapewniająca bezpieczeństwo.

Opiekunka jest
odpowiedzialna zarówno za zdrowie, bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój
jak i kształtowanie osobowości dziecka. W tym celu musi nawiązać z
dzieckiem kontakt zarówno werbalny jak i pozawerbalny. Powinna jak
najlepiej poznać powierzone jej dzieci,
a w szczególności ich tempo rozwoju, zachowania oraz charakter, aby w
pełni zrozumieć jego potrzeby i oczekiwania, a także problemy i obawy.

W związku z tym, rodzice powierzając jej swoje dzieci muszą darzyć ją bezwzględnym zaufaniem.

Każde dziecko jest
największym skarbem dla swoich rodziców i dlatego chcieliby zapewnić mu
jak najlepszą opiekę także wtedy, gdy nie ma ich w pobliżu. Pragną, aby
ich dziecko było zdrowe i szczęśliwe. Świadomość, że opiekunka posiada
umiejętność udzielania pierwszej pomocy znacznie zwiększa zaufanie
rodziców do niej i wpływa na poczucie, że ich dziecko jest bezpieczne.

ZAPRASZAMY NA KURS PEDIATRYCZNY!!!

 Kurs Pediatryczny podnosi Twoje kwalifikacje oraz daje Ci pewność, że poradzisz sobie
w sytuacji, w której umiejętności ratowania ludzkiego życia okażą się niezbędne.

Nasz kurs obejmuje
szereg zagadnień związanych ze specyfiką udzielania pierwszej pomocy
dziecku: Zakładka: kurs pediatryczny – szczegółowe informacje.
ZOBACZ!!!!!