Aktualizacja: 25 lutego 2014 r.

Członkowie OSP, których jednostki nie należą do KSRG i nie są wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem PRM, nie wezmą udziału w szkoleniu KPP.

Liczne wątpliwości, związane ze szkoleniem członków Ochotniczych Straży Pożarnych, które nie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), spowodowały, że zwróciliśmy się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o interpretację przepisów. Pytanie dotyczyło szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Z podsumowania dokumentu, którego skan publikujemy poniżej, wynika, że członkowie jednostek OSP, które nie należą do KSRG, nie mogą przystąpić do kursu KPP i uzyskać tytułu ratownika (wyjątek, nie zawarty w podsumowaniu, stanowią członkowie jednostek OSP wpisanych do rejestru jednostek współpracujących z PRM).

Cytat: “Z powyższego wynika, że do kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy może przystąpić osoba, która jest zatrudniona lub pełni służbę w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art.15, lub będąca członkiem tych jednostek. Członek jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej będzie mógł przystąpić do ww. kursu i uzyskać tytuł ratownika, o ile jednostka ta zostanie włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Oczywiście sytuacja, w której kandydat na ratownika jest członkiem ww. jednostki nie zamyka mu drogi do wzięcia udziału w kpp – ustawa przewiduje szereg innych możliwości, z których warto skorzystać.

Poniżej prezentujemy skany dokumentu. W związku z częstymi przypadkami ‘podbierania’ zawartości naszej strony bez podania źródła, opatrzyliśmy je logo Medaid (oryginał nie zawiera logo oraz dolnych przypisów).

Kontakt w sprawie kursów KPP i przepisów:
Przemysław Maciążek
p.maciazek@medaid.pl
tel.: 602 660 660

Członkowie jednostki OSP, która nie należy do KSRG, nie mogą wziąć udziału w Kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP)  Członkowie jednostki OSP, która nie należy do KSRG, nie mogą wziąć udziału w Kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP)