Warszawa – zapraszamy na szkolenie przygotowujące dla nauczycieli.

Uczniowie w szkołach nabywają wiedzę i umiejętności  z zakresu udzielania pierwszej pomocy. To ogromy krok do przodu – edukacja z pierwszej pomocy powinna zaczynać się na jak najwcześniejszym etapie kształcenia. Śmiertelność zanim poszkodowany  zostanie przetransportowany do wyspecjalizowanej jednostki w Polsce jest dużo wyższa niż w pozostałych krajach Europy. Sytuacja może ulec  diametralnej  zmianie a współczynnik przeżywalności wzrośnie jeśli edukacja najmłodszych będzie prowadzona  systematycznie.

Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą być realizowane przez nauczycieli posiadających dodatkowe kwalifikacje. Niezbędne jest ukończenie szkolenia,
zorganizowanego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139,poz.1132). Ramowy plan i program szkolenia zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.

Po ukończeniu  szkolenia z wynikiem pozytywnym   nauczyciel otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
i posiada przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Zapraszamy do zdobycia dodatkowych kwalifikacji.

https://kursyratownictwa.pl/events/?event_id=1323

20140727_164319

pomoc29 pomoc30