Zapraszamy na Kurs pediatryczny w Poznaniu (kurs udzielania pierwszej pomocy dzieciom), przeznaczony dla rodziców, opiekunów i osób pracujących z dziećmi. Szczegóły i zapisy.