W Medaid, dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu wiemy jak szkolić skutecznie. Wieloletnie doświadczenie nie zwalnia nas jednak z poszerzania swojej wiedzy o aktualne wytyczne dotyczące przekazywania wiedzy dotyczącej uczenia RKO. Naszym głównym odnośnikiem do najnowszych trendów edukacji medycznej opartej na badaniach są wytyczne ERC (Europejska Rada Resustycji), która w ostatniej aktualizacji szeroko opisała to, co w naszej firmie stosujemy od lat – dobre praktyki edukacyjne w nauczeniu pierwszej pomocy. Oto 5 cytatów z wytycznych razem z omówieniem tego, jak działają w Medaid:

  • „Każdy obywatel powinien zdobyć podstawowe umiejętności ratowania życia” – nauczanie RKO powinno zacząć się tak wcześnie jak to możliwe i być powtarzane tak często jak to możliwe – dzięki naszej szerokiej ofercie kursów (od Warsztatów w Przedszkolach, po szkolenia specjalistyczne) realizujemy ten punkt w całym jego przekroju.
  • „Bardzo ważnym aspektem szkolenia jest nauczanie umiejętności technicznych umożliwiających prowadzenie resuscytacji na każdym z jej etapów” – każde z naszych szkoleń skupia się głównie na praktycznych elementach prowadzenia RKO – od wczesnego rozpoznania i wezwania pomocy, przez jakościowe uciski klatki piersiowej i wentylację aż po użycie AED.
  • „Wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu resuscytacji” – Większość naszych fantomów wykorzystuje technologie dające natychmiastowy feedback dotyczący jakości prowadzonych ucisków wyświetlanych na tablecie lub smartfonie. Trenażery AED również oswajają naszych kursantów z pracą z tymi urządzeniami i czynią ich gotowymi na sprawne i bezpieczne użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego.
  • „symulacja umożliwia naukę radzenia sobie z wyzwaniami wynikającymi z czynników ludzkich w sytuacjach kryzysowych” – poza umiejętnościami technicznymi na naszych kursach zaawansowanych kładziemy duży nacisk na rolę komunikacji pomiędzy poszkodowanym a ratownikiem oraz pomiędzy ratownikami w zespole. Czyniąc nasze symulacje tak realnymi jak to możliwe (dzięki wykorzystaniu sztucznej krwi, modeli urwanych kończyn, czy zaawansowanych fantomów) wiemy, że nasi Kursanci są obyci ze stresem, który wynika z udzielania pierwszej pomocy i wyposażeni są w narzędzia, żeby mu przeciwdziałać.
  • „Instruktorzy muszą zdawać sobie sprawę, jaką wartość ma debriefing, bo właśnie w fazie refleksji nad przebytym doświadczeniem zachodzi proces uczenia” – Debrifing, czyli wspólne omówienie tego, co stało się podczas symulacji jest kluczowym elementem nauki na naszych kursach. Symulacja to miejsce, w którym możemy popełnić błąd merytoryczny, w którym możemy spanikować, w którym mogą nam puścić emocje – ważnym jest, aby dojść do przyczyn tych błędów i postarać się je skorygować, wchodząc na następną symulacje. A jak je lepiej korygować niż podczas szczerego omówienia z doświadczonym instruktorem?

Powyżej wymienione punkty to podstawa każdego z naszych szkoleń. Które z nich wydaje Ci się najbardziej kluczowe?