Amputacje urazowe to jedne z tych obrażeń na widok, których pojawiają się ciarki na plecach. Tam, gdzie pojawia się stres i emocje, mogą pojawić się błędy lub zaniechania, dlatego tak ważne jest zachowanie zimnej krwi i działanie z jak największym skupieniem.

Amputacja to uraz, w czasie którego dochodzi do całkowitego lub częściowego odcięcia lub oderwania kończyny, narządu lub innej części ciała, w czasie którego może dość do masywnego krwotoku.

Postępowanie z takim poszkodowanym powinniśmy jak w każdej sytuacji rozpocząć od:
OCENY MIEJSCA ZDARZENIA oraz ZADBANIA O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I POSZKODOWANEGO   Uraz jakim jest amputacja może być spowodowany wybuchem, awarią maszyny, nieuwagą podczas pracy z niebezpiecznymi narzędziami. Każda taka sytuacja może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla ratowników lub osób chcących udzielić pierwszej pomocy.  Amputacja może także doprowadzić do masywnego krwotoku w zależności od miejsca jej wystąpienia. W przypadku kończyn należy kikut zabezpieczyć wilgotnym opatrunkiem, a następnie owinąć bandażem elastycznym równomiernie rozkładając nacisk na krwawiącą ranę. Jeśli jednak krwawienie nie ustępuje pomimo założonego opatrunku należy założyć OPASKĘ UCISKOWĄ.

Jednakże poza zabezpieczeniem kikuta, należy zabezpieczyć amputowaną część ciała w odpowiedni sposób. Jest to szczególnie istotne z uwagi na możliwości reimplantacji, nawet jeśli wydaje nam się, że szanse na jej powodzenie są znikome. Kiedy już uda nam się odpowiednio udzielić pomocy poszkodowanemu i “opanowaliśmy sytuacje” możemy zając się amputowaną częścią ciała lub jeśli mamy taką możliwość wyznaczyć do tego inna osobę z zespołu.                                                 Amputowaną cześć ciała należy przepłukać za pomocą soli fizjologicznej lub w ostateczności czystą wodą, a następnie zawinąć w zwilżoną gazę. Tak zabezpieczona musi trafić do szczelnie zamkniętego plastikowego worka, a następnie umieszczona w wodzie z lodem. NIE WOLNO umieszczać amputowanej części ciała bezpośrednio w wozie lub w samym lodzie, gdyż może do doprowadzić o uszkodzenia tkanek i uniemożliwienia reimplantacji.

Wypadek z urazem, przy którym dochodzi do amputacji stanowi bardzo duże wyzwanie dla osób udzielających pierwszej pomocy czy ratownika, dlatego tak ważne jest opanowanie i skupienie nad wykonywanymi czynnościami, bo każdemu zależy na tym aby poszkodowany wrócił do pełni zdrowia i pełni funkcjonalności.

W Medaid nasi instruktorzy stawiają przede wszystkim na naukę w praktyce, w czasie pozoracji, kursanci mają możliwość przekonać się co znaczy działać pod presją czasu w stresie, a czasami w totalnych ciemnościach.

 

Opracował: Dawid Słaby
Na podstawie International Trauma Life Support ed. IX