kursy, szkolenia i eventydla firm i instytucji

kursy wstępne i okresowe w zakresie udzielania pierwszej pomocy dzieciom i dorosłym. Eventy i imprezy integracyjne. Dla małych i dużych firm, instytucji, szkół i przedszkoli na terenie Polski.

kursy i szkoleniaspecjalistyczne

seminaria dla lekarzy, medyków i nauczycieli. Kursy obowiązkowe i doszkalające, kursy doskonalące dla ratowników medycznych. Przyznajemy punkty edukacyjne.

kursy pierwszej pomocy

niedrogie kursy pierwszej pomocy dla każdego. Dużo praktyki, ciekawa teoria, zaangażowani instruktorzy. Zabierz znajomych i rodzinę do Medaid lub zaproś nas do siebie.

szkoleniaplenerowe

kursy i obozy outdoor dla podróżników, sportowców, ludzi aktywnych i pozytywnie zakręconych. OFA Yeti, Przygoda i Lost - zima, lato, jesień, wiosna. Krew, pot, łzy i adrenalina!

kwalifikowana pierwsza pomockpp i recertyfikacja

kursy KPP i recertyfikacyjne dla WOPR, OSP, GOPR, TOPR, Policji, PSP, SG i BOR. Seminaria doszkalające. Część praktyczna dopasowana do warunków pracy służb.

Miś Medaidekwarsztaty dla dzieci

Organizujemy szereg warsztatów, pokazów i kursów dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W zależności od potrzeby zajęcia prowadzą ratownicy medyczni, strażacy, policjanci.

Najbliższy termin: Brak ustalonego terminu, prosimy o kontakt

Zespół Medaid organizuje Kurs doskonalący dla Ratowników Medycznych w Poznaniu zgodnie
z poniższym programem. Zapraszamy i zachęcamy do zdobycia wiedzy, umiejętności  oraz 120 punktów edukacyjnych, wpisywanych w kartę przebiegu doskonalenia zawodowego.

Kurs obejmuje 48 godzin dydaktycznych z podziałem na 6 dni szkoleniowych (w bloku 3 dni + 3 dni).
Zajęcia prowadzone są zgodnie z programem kursu doskonalącego dla ratowników medycznych, w ramach doskonalenia zawodowego opracowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Wybrane zajęcia praktyczne odbędą się w karetce zgodnej ze standardem wyposażenia ambulansów typu P, wynikającym z Zarządzenia Nr 18/2010/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2010 roku.

Kurs jest zakończony egzaminem, pozytywny wynik uprawnia do:
1. Uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu doskonalącego,
2.  Otrzymania wpisu w kartę przebiegu doskonalenia zawodowego – 120 punktów edukacyjnych;

Zakres Czas Cena

1.System ratownictwa medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w innych krajach
2. Systemy powiadamiania ratunkowego
3. Łączność:  podstawowe pojęcia, alfabet międzynarodowy, zasady komunikacji przez radiotelefon, sieć przywoławcza, sieć telefonii komórkowej, nowoczesne systemy łączności, Globalny System Pozycjonowania, Podstawy przekazu telemedycznego
4. Jednostki współpracujące z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz inne jednostki realizujące zadania z zakresu ratownictwa medycznego
5. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - zasady użycia śmigłowca, sposoby wezwania
6. Zasady farmakoterapii w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, dotchawiczą, doustną, doodbytniczą i wziewną oraz doszpikową przy użyciu gotowego zestawu
7. Medyczne czynności ratunkowe, w szczególności
a) ocena stanu osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w celu ustalenia postępowania i podjęcie
decyzji o dalszych medycznych czynnościach ratunkowych
b) Układanie osoby w stanie nagłego
zagrożenia zdrowotnego w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń
c) Prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej u noworodka według obowiązujących standardów, zajęcia Medaid
d)  bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych oraz przyrządowe przywracanie drożności
dróg oddechowych z zastosowaniem rurki ustno – gardłowej, rurki nosowo– gardłowej, maski krtaniowej, rurki krtaniowej, konikopunkcji
e) intubacja dotchawicza w laryngoskopii bezpośredniej
w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta lub przez nos, bez użycia środków zwiotczających oraz  prowadzenie wentylacji zastępczej,
f) Podawanie tlenu, wspomaganie oddechu lub prowadzenie wentylacji zastępczej z użyciem maski twarzowej, zastawki jednokierunkowej, worka oddechowego, respiratora, odsysanie dróg oddechowych
g) wykonywanie defibrylacji ręcznej pod kontrolą EKG, wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej, wykonywanie kardiowersji elektrycznej i elektrostymulacji zewnętrznej, wykonywanie EKG, monitorowanie czynności układu oddechowego, monitorowanie czynności układu krwionośnego,
h) wykonywanie kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych i dolnych oraz żyły szyjnej zewnętrznej, wykonywanie dojśc­ia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu,
i) odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej,
j) cewnikowanie pęcherza moczowego, zakładanie sondy żołądkowej, płukanie żołądka,
k) pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej do badań
laboratoryjnych, oznaczanie poziomu glukozy, elektrolitów w surowicy, z użyciem dostępnego sprzętu, badanie gazometryczne krwi włośniczkowej,
l) opatrywanie ran, tamowanie krwotoków, unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń, unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego, asystowanie przy drobnych zabiegach chirurgicznych (zszywanie ran, zakładanie drenów),
m) odbieranie porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych,
n) segregacja medyczna w przypadku zdarzeń masowych i katastrof, zajęcia Medaid
o) podejmowanie działań profilaktycznych w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia,
p) przygotowywanie pacjenta i opieka medyczna podczas transportu,
8. Wsparcie psychologiczne dla ratownika medycznego  i poszkodowanych, a w szczególności:
a) stres (rodzaje, źródła, skutki, różnice indywidualne) w działaniach ratowniczych,
b) wpływ stresu pourazowego na stosunki międzyludzkie,
c) zespół stresu pourazowego i jego objawy,
d) sytuacje trudne w kontakcie z poszkodowanymi i ich wpływ na sprawność funkcjonowania jednostki
i zbiorowości osób (zbiegowisko, tłum, publiczność), nawiązywanie kontaktu z poszkodowanym i udzielanie
wsparcia psychicznego,
e) zespołowe rozwiązywania problemów– umiejętność zachowania elastyczności w zmieniających się
warunkach,
f) style i techniki radzenia sobie ze stresem.
9. Egzamin zaliczający

48h dyd. 650 PLN/os.

Jak zapisać się na kurs pierwszej pomocy?

  • wybierz z menu powyżej kurs odpowiadający Twoim potrzebom,
  • znajdź w opisie kursu lub w kalendarzu dogodny termin i miejsce (Poznań, Warszawa lub Kraków),
  • i/lub niebieska czcionka oznacza wolne miejsca, pozostałe kursy są zamknięte (brak miejsc lub termin dla grupy zorganizowanej),
  • link w kalendarzu lub opisie kursu poprowadzi Cię do formularza rejestracji, wypełnij go,
  • na podany adres mailowy otrzymasz automatyczną odpowiedź (w przypadku Gmaila sprawdź folder ze spamem),
  • po kilku lub kilkunastu dniach (w zależności od terminu szkolenia) otrzymasz e-mail ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi kursu oraz płatności. Jeżeli wiadomość nie dojdzie, prosimy o kontakt z biurem na 4 dni przed kursem,
  • jeżeli masz problem z rejestracją, dodatkowe pytania lub chcesz ustalić własny termin, zadzwoń do nas lub napisz na kursy@medaid.pl;
  • REGULAMIN KURSÓW
Legenda:
 
wolne miejsca, na ten kurs możesz się zapisać w Warszawie, Poznaniu lub Krakowie
 

Najbliższe kursy, pokazy i imprezy

Zobacz więcej

Legenda:
 
wolne miejsca, na ten kurs możesz się zapisać w Warszawie, Poznaniu lub Krakowie
 

Dołącz do nas