Aleksandra Wielik-Nowak

kwalifikacje

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu- magister pielęgniarstwa
 • Specjalizacja w pielęgniarstwie zachowawczym
 • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego
 • Kurs Europejskiej Rady Resuscytacji BLS/AED
 • Kurs specjalistyczny ,,Podstawy dializoterapii’’
 • Kurs specjalistyczny ,, Resuscytacja krążeniowo-oddechowa ‘’
 • Kurs specjalistyczny ,,Wykonanie i interpretacja zapisu elektrograficznego dla pielęgniarek i położnych”
 • Kurs specjalistyczny ,,Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego’’

praca

 • Szpital Miejski im. Fr. Raszei w Poznaniu, oddział Toksykologii, specjalista pielęgniarstwa
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, pielęgniarka systemu
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla województwa wielkopolskiego

zainteresowania

 • sport indywidualny
 • ratownictwo
 • góry

Tomasz Liber

Dariusz Nowak

Barbara Karaśkiewicz

Tomasz Przysiecki

Adam Lemański

Justyna Dynowska

Maciej Dyktyński

Damian Lejman

Mateusz Rzeczkowski

Miłosz Karaś

Paweł Zaręba

Adam Woźnica

Grzegorz Majsner

Artur Skobel

Piotr Zawadzki

Sylwia Andrzejewska

Laurencja Kurkiewicz

Sławomir Voelkel

Robert Fąfara

Julia Włudzik

Iwona Kochman

Aleksandra Wielik-Nowak