Aleksandra Wielik-Nowak

 

kwalifikacje

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk  o Zdrowiu- magister pielęgniarstwa
 • Specjalizacja w pielęgniarstwie zachowawczym
 • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego
 • Kurs Europejskiej Rady Resuscytacji BLS/AED
 • Kurs specjalistyczny ,,Podstawy dializoterapii’’
 • Kurs  specjalistyczny ,, Resuscytacja krążeniowo-oddechowa ‘’
 • Kurs specjalistyczny ,,Wykonanie i interpretacja zapisu elektrograficznego dla pielęgniarek i położnych”
 • Kurs specjalistyczny ,,Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego’’

praca

 • Szpital Miejski im. Fr. Raszei w Poznaniu, oddział Toksykologii, specjalista pielęgniarstwa
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, pielęgniarka systemu
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla województwa wielkopolskiego

zainteresowania

 • w budowie