Artur Skobel

kwalifikacje

 • Ratownik medyczny – absolwent ratownictwa medycznego w Kielcach
 • Tactical Combat Casualty Care
 •  Kurs SERE poziom A
 • Kurs BLS – AED Instruktorski Polskiej Rady Resuscytacji
 • Kurs Advenced International Life Support
 • Kurs Survival Evasion Resistance Escape poziom B
 • Kurs ALS Provider Polskiej Rady Resuscytacji
 • Kurs Nato Medical Leader Course NSHQ
 • Kurs Nato Medical Trainer NSHQ
 • Kurs Trenerski Kształcenia Dorosłych
 • Instruktor Harcerskiej Szkoły Ratownictwa Klasy B
 • Kurs Spadochronowy typu „Basic” i na AD95
 • Kurs Wspinaczki Skalnej Polskiego Związku Alpinizmu
 • Instruktor ZHP w stopniu Podharcmistrza

praca

 • Pogotowie Ratunkowe – Ratownik Medyczny

zainteresowania

 • Skoki Spadochronowe
 • Motocykle
 • Harcerstwo
 • Wspinaczka