Artur Skobel

kwalifikacje

 • Ratownik medyczny – absolwent ratownictwa medycznego w Kielcach
 • Tactical Combat Casualty Care
 • Kurs SERE poziom A
 • Kurs BLS – AED Instruktorski Polskiej Rady Resuscytacji
 • Kurs Advenced International Life Support
 • Kurs Survival Evasion Resistance Escape poziom B
 • Kurs ALS Provider Polskiej Rady Resuscytacji
 • Kurs Nato Medical Leader Course NSHQ
 • Kurs Nato Medical Trainer NSHQ
 • Kurs Trenerski Kształcenia Dorosłych
 • Instruktor Harcerskiej Szkoły Ratownictwa Klasy B
 • Kurs Spadochronowy typu „Basic” i na AD95
 • Kurs Wspinaczki Skalnej Polskiego Związku Alpinizmu
 • Instruktor ZHP w stopniu Podharcmistrza

praca

 • Pogotowie Ratunkowe – Ratownik Medyczny

zainteresowania

 • Skoki Spadochronowe
 • Motocykle
 • Harcerstwo
 • Wspinaczka

Tomasz Liber

Dariusz Nowak

Barbara Karaśkiewicz

Tomasz Przysiecki

Adam Lemański

Justyna Dynowska

Maciej Dyktyński

Damian Lejman

Mateusz Rzeczkowski

Miłosz Karaś

Paweł Zaręba

Adam Woźnica

Grzegorz Majsner

Artur Skobel

Piotr Zawadzki

Sylwia Andrzejewska

Laurencja Kurkiewicz

Sławomir Voelkel

Robert Fąfara

Julia Włudzik

Iwona Kochman

Aleksandra Wielik-Nowak