Dariusz Nowak

kwalifikacje

 • Ratownik medyczny – Uniwersytet Mikołaja Kopenika,
 • PALS (Pediatric Advanced Life Support Provider)
 • ILS (Immediate Life Support Provider
 • BLS Provider ( Basic Life Support )
 • ACLS Provider ( Advanced Cardiovascular Life Support )

praca

 • 111. Szpital Wojskowy SOR- ratownik medyczny od 2003 r.
 • Rejonowa stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu – ratownik medycznyod 2005 r.
 • Falck Medycyna (koordynator stacji ratownictwa medycznego) – ratownik medyczny
 • Szpital w Puszczykowie SOR
 • Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej – nauczyciel
 • Edukacja Lubasz – nauczyciel

zainteresowania

 • Ratownictwo
 • Historia
 • Literatura

Tomasz Liber

Dariusz Nowak

Barbara Karaśkiewicz

Tomasz Przysiecki

Adam Lemański

Justyna Dynowska

Maciej Dyktyński

Damian Lejman

Mateusz Rzeczkowski

Miłosz Karaś

Paweł Zaręba

Adam Woźnica

Grzegorz Majsner

Artur Skobel

Piotr Zawadzki

Sylwia Andrzejewska

Laurencja Kurkiewicz

Sławomir Voelkel

Robert Fąfara

Julia Włudzik

Iwona Kochman

Aleksandra Wielik-Nowak