Dariusz Nowak

kwalifikacje

 • Ratownik medyczny – Uniwersytet Mikołaja Kopenika – licencjat,
 • PALS (Pediatric Advanced Life Support Provider)
 • ILS (Immediate Life Support Provider
 • BLS Provider ( Basic Life Support )
 • ACLS Provider ( Advanced Cardiovascular Life Support )

praca

 • 111. Szpital Wojskowy SOR- ratownik medyczny od 2003 r.
 • Rejonowa stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu – ratownik medycznyod 2005 r.
 • Falck Medycyna (koordynator stacji ratownictwa medycznego) – ratownik medyczny
 • Szpital w Puszczykowie SOR
 • Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej – nauczyciel
 • Edukacja Lubasz – nauczyciel

zainteresowania

 • Ratownictwo
 • Historia
 • Literatura