Jak dbamy o Twoje bezpieczeństwo?

Nasze szkolenia  prowadzimy w nowoczesnym, oddanym do użytku rok temu budynku. Zapewniona jest niezależna wentylacja i klimatyzacja w obiegu otwartym, spełniająca wszelkie normy oraz zgodnie ze standardami regularnie czyszczona. Mamy zasadę:  dbać o innych, jak o siebie.  Łazienki  oraz pozostałe pomieszczenia socjalne są regularnie czyszczone, co  zapewnia komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

W naszym budynku znajduje się szereg pomieszczeń z których mogą Państwo korzystać w czasie szkoleń, pozwalają one na swobodne przemieszczanie sią z zapewnieniem bezpiecznej przestrzeni wokół uczestników szkoleń i instruktorów.

Zapewniamy możliwość przeszkolenia w bezpiecznych warunkach. Dbamy o systematyczną dezynfekcję pomieszczeń. Stosujemy płyny dezynfekujące, odkażamy sprzęt szkoleniowy oraz materiały dydaktyczne.

Dysponujemy terenem zielonym, ogrodem  w którym prowadzimy zajęcia korzystając ze świeżego powietrza.  Cisza i spokój  pozwalają się skupić w 100% na wykonywanych czynnościach, przyswajaniu wiedzy i zdobywaniu umiejętności ratowania zdrowia i życia.

Organizowane zajęcia  odbywają się w małych, kameralnych grupach,  co pozwala na uzyskanie wyższego poziomu szkolenia oraz zastosowania wszelkich zasad bezpieczeństwa w związku z występowaniem w kraju zagrożenia związanego z SARS-CoV-2.  Instruktor jest w stanie obserwować postępy, skorygować występujące błędy oraz zastosować indywidualny tok nauczania, dbając o zachowanie wszelkich środków ostrożności.

Mając na uwadze Państwa zdrowie oraz komfort poczucia bezpieczeństwa nie dopuszczamy do uczestnictwa w  szkoleniach  osób z objawami grypopodobnymi.

Cały zespół Medaid jest przebadany  oraz systematycznie kontrolowany.

Wprowadziliśmy do standardów naszych szkoleń  systematyczne  informowanie uczestników o konieczności zachowania środków ostrożności oraz  zasadach profilaktyki  obowiązujących na szkoleniach.

Gwarantujemy, że wszelkie uwagi uczestników, dotyczące bezpieczeństwa szkoleń będą uwzględniane przez instruktorów i administrację.