KPP Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
Recertyfikacja KPP

Pocedury KPP w czasie CoVID-19

Kurs KPP dla funkcjonariuszy Policji
Kurs KPP dla ratowników WOPR
Warsztaty KPP

KPP Kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy

Najbliższe szkolenia
Poznań
10-02-2023 / piątek / Cena 1000zł zarezerwuj
17-03-2023 / piątek / Cena 1000zł zarezerwuj
Warszawa
10-02-2023 / piątek / Cena 1150zł zarezerwuj
10-03-2023 / piątek / Cena 1150zł zarezerwuj
Kraków
17-02-2023 / piątek / Cena 1050zł zarezerwuj

Uwaga – od lutego 2014 podczas części Kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy organizujemy dodatkowe płatne zajęcia na basenie, w przypadku zebrania odpowiednio licznej grupy. Udział w symulacjach basenowych jest nieobowiązkowy, jednak zachęcamy do wzięcia w nich udziału – zdecydowanie podwyższają poziom szkolenia.

Zasady ustalania terminów Kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP):
Poznań, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Gdynia – kursy (otwarte – dla wszystkich i zamknięte – dla grup zorganizowanych) organizowane są co kilka tygodni, zapraszamy do śledzenia informacji na stronie . w 2019 roku możliwe jest też utworzenie specjalnego terminu szkolenia otwartego (prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy).
Pozostałe miasta – terminy dopasowujemy do potrzeb grupy. Od kilku lat prowadzimy zajęcia w kolejnych miastach: Łódź i Opole.

Wzór obowiązującego zaświadczenia o ukończeniu kursu kpp

Cel główny kursu KPP:

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.
Szczegółowe cele kształcenia:
1) utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
2) zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
3) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy.
4) kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Otwarte Kursy KPP zazwyczaj organizujemy w dwóch weekendowych turach (piątek, sobota, niedziela) lub dzień po dniu w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Gdyni. Kursy prowadzone dla OSP i WOPR odbywają się w siedzibie Straży lub na terenie basenu w dowolnym trybie.

Od listopada 2011 kursy weekendowe organizujemy również w Łodzi i Opolu, od grudnia 2012 w Gdańsku i Gdyni.

Zobacz całą galerię

UWAGA: W sprawie utworzenia nowego terminu Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla ratowników WOPR w Warszawie i Krakowie (od listopada 2011 również Łódź i Kraków, od grudnia 2012 Gdańsk i Gdynia) prosimy o kontakt z warszawskim oddziałem Medaid – szczegóły w dziale Kontakt

WYMAGANIA I KWALIFIKACJE – od końca 2018 roku w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy mogą wziąć udział wszyscy chętni posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, których stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

[UWAGA – zapis archiwalny, dotyczący uczestników kursów organizowanych w latach 2010-2018] I opcja: KURS Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zakończony otrzymaniem tytułu ratownika.

Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
Kandydat jest zatrudniony w jednostkach współpracujących z systemem [np. OSP, WOPR], o których mowa w art.15 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (poniżej) lub pełni w nich służbę lub jest ich członkiem.
Stan zdrowia kandydata pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Osobie, która odbyła kurs i złożyła egzamin z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem z wynikiem pozytywnym, kierownik podmiotu prowadzącego kurs wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania. Po tym okresie należy zdać ponownie egzamin (prowadzimy również nieobowiązkowe Kursy Recertyfikacyjne Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy).

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. z dnia 20 października 2006r.)

Art.15

1. Jednostkami współpracującymi z systemem są służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, podmioty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.[6])), inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej.

2. Jednostkami współpracującymi z systemem mogą być społeczne organizacje ratownicze, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli zostaną wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem.

3. Jednostki współpracujące z systemem udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy KPP | Warszawa, Poznań, Kraków


Symulowana akcja ratownicza podczas Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy na basenie w Nowym Dworze Mazowieckim.

[UWAGA – zapis archiwalny, dotyczący uczestników kursów organizowanych w latach 2010-2018] II opcja: KURS o programie zgodnym z programem Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, przeznaczony dla wszystkich chętnych, którzy nie są zatrudnieni w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art.15 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, nie pełnią w nich służby i nie są ich członkami (Poznań, Warszawa i Kraków standardowo, w przypadku innych miast prosimy o kontakt w celu ustaleniu terminu).

1. Uczestnik jest pełnoletni, nie musi być zatrudniony lub pełnić służby w jednostkach współpracujących z systemem.
2. Osoba, która odbyła szkolenie otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu o programie zgodnym z programem kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, bez możliwości otrzymania tytułu ratownika.
3. Uczestnik może złożyć nieformalny egzamin sprawdzający z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu w celu sprawdzenia własnych kompetencji. Pozytywne zdanie egzaminu nie daje uprawnień.

Wszystkie zdjęcia prezentowane na stronie zostały wykonane w trakcie szkoleń i Kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy organizowanych przez Medaid lub ćwiczeń organizowanych wspólnie z PSP, OSP, Policją i Zakładem Poprawczym w Poznaniu.

Coś ekstra dla wymagających – Obóz KPP.

Szukasz nowych wyzwań i okazji do zdobycia kolejnych umiejętności? Chcesz sprawdzić swoich ratowników w nietypowych warunkach? Zapytaj naszych instruktorów o obóz Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (ostatnich 15 zdjęć w galerii).

Działamy zgodnie z przepisami. Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (WUPX/6/9070/25/2012 oraz wpisy z kolejnych lat), kursy KPP prowadzimy na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zatwierdzenia programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (ZK.V-4.6312-7/11).

Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń, chętnie udzielimy Ci dodatkowych informacji.

osoby do kontaktu
osoby do kontaktu
Treść wiadomości

Lub zadzwoń do nas

Joanna Walczak
(pn.-pt. 7-15)

kom. +48 502 335 151
e-mail: kursy@medaid.pl

Program i zakres szkolenia

66 godzin

Program oraz forma organizowanego przez Medaid Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy są zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

1. Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne.
2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu.
4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe.
5. Poszkodowany nieprzytomny.
6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne).
7. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną.
8. Wstrząs.
9. Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie.
10. Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn.
11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru.
12. Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka.
13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.
15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.

Kalendarz szkoleń i kursów ratownictwa

kursy, szkolenia i eventydla firm i instytucji

kursy wstępne i okresowe w zakresie udzielania pierwszej pomocy dzieciom i dorosłym. Eventy i imprezy integracyjne. Dla małych i dużych firm, instytucji, szkół i przedszkoli na terenie Polski.

kursy i szkoleniaspecjalistyczne

seminaria dla lekarzy, medyków i nauczycieli. Kursy obowiązkowe i doszkalające, kursy doskonalące dla ratowników medycznych. Przyznajemy punkty edukacyjne.

szkoleniawiatrowe GWO

certyfikowane kursy i szkolenia dla specjalistów, wykonujących pracę na wysokości.FA,EFA,

kursy pierwszej pomocy

niedrogie kursy pierwszej pomocy dla każdego. Dużo praktyki, ciekawa teoria, zaangażowani instruktorzy. Zabierz znajomych i rodzinę do Medaid lub zaproś nas do siebie.

szkoleniaplenerowe

kursy i obozy outdoor dla podróżników, sportowców, ludzi aktywnych i pozytywnie zakręconych. OFA Yeti, Przygoda i Lost - zima, lato, jesień, wiosna. Krew, pot, łzy i adrenalina!

kursy i szkoleniainstruktorskie

szkolenie dla przyszłych instruktorów pierwszej pomocy.

kwalifikowana pierwsza pomockpp i recertyfikacja

kursy KPP i recertyfikacyjne dla WOPR, OSP, GOPR, TOPR, Policji, PSP, SG i SOP. Seminaria doszkalające. Część praktyczna dopasowana do warunków pracy służb. Kursy KPP dla laików.

szkoły, przedszkola, rodzinywarsztaty dla dzieci

cykle szkoleniowe, pokazy i kursy pierwszej pomocy dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Miś Medaidek, ratownicza klasa, ścieżka życia, pikniki, rodzinne warsztaty.

kursy i szkoleniastrzeleckie

od podstaw dla osób nie mających wcześniej kontaktu z bronią palną, aż po zaawansowane szkolenia przeznaczone dla chcących udoskonalić swoje umiejętności strzeleckie.