kursy, szkolenia i eventydla firm i instytucji

kursy wstępne i okresowe w zakresie udzielania pierwszej pomocy dzieciom i dorosłym. Eventy i imprezy integracyjne. Dla małych i dużych firm, instytucji, szkół i przedszkoli na terenie Polski.

kursy i szkoleniaspecjalistyczne

seminaria dla lekarzy, medyków i nauczycieli. Kursy obowiązkowe i doszkalające, kursy doskonalące dla ratowników medycznych. Przyznajemy punkty edukacyjne.

kursy pierwszej pomocy

niedrogie kursy pierwszej pomocy dla każdego. Dużo praktyki, ciekawa teoria, zaangażowani instruktorzy. Zabierz znajomych i rodzinę do Medaid lub zaproś nas do siebie.

szkoleniaplenerowe

kursy i obozy outdoor dla podróżników, sportowców, ludzi aktywnych i pozytywnie zakręconych. OFA Yeti, Przygoda i Lost - zima, lato, jesień, wiosna. Krew, pot, łzy i adrenalina!

kwalifikowana pierwsza pomockpp i recertyfikacja

kursy KPP i recertyfikacyjne dla WOPR, OSP, GOPR, TOPR, Policji, PSP, SG i BOR. Seminaria doszkalające. Część praktyczna dopasowana do warunków pracy służb.

Miś Medaidekwarsztaty dla dzieci

Organizujemy szereg warsztatów, pokazów i kursów dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W zależności od potrzeby zajęcia prowadzą ratownicy medyczni, strażacy, policjanci.

Najbliższy termin: Poznań 10.01.2020 (piątek) o 16:00 szczegóły i rezerwacja »

Kraków 17.01.2020 (piątek) o 16:00 szczegóły i rezerwacja »
Warszawa 17.01.2020 (piątek) o 16:00 szczegóły i rezerwacja »
więcej terminów »

Uwaga – od lutego 2014 podczas części Kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy organizujemy dodatkowe płatne zajęcia na basenie, w przypadku zebrania odpowiednio licznej grupy. Udział w symulacjach basenowych jest nieobowiązkowy, jednak zachęcamy do wzięcia w nich udziału – zdecydowanie podwyższają poziom szkolenia.

Zasady ustalania terminów Kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP):

Poznań, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Gdynia – kursy (otwarte – dla wszystkich i zamknięte – dla grup zorganizowanych) organizowane są co kilka tygodni, zapraszamy do śledzenia informacji na stronie głównej oraz kalendarza szkoleń KPP. w 2019 roku możliwe jest też utworzenie specjalnego terminu szkolenia otwartego (prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy).
Pozostałe miasta – terminy dopasowujemy do potrzeb grupy. Od kilku lat prowadzimy zajęcia w kolejnych miastach: Łódź i Opole, w tym od grudnia 2012 : Trójmiasto – Gdańsk, Gdynia, Sopot.

W galerii prezentujemy zdjęcia ze standardowych kursów KPP, pod tym adresem znajdziesz zdjęcia z symulacji i szkoleń prowadzonych wyłącznie dla strażaków OSP i PSP zgodnie z programem kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Wzór obowiązującego zaświadczenia o ukończeniu kursu kpp

Cel główny kursu KPP:

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Szczegółowe cele kształcenia:
1)   utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
2)   zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
3)   kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;

4)   kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Otwarte Kursy KPP zazwyczaj organizujemy w dwóch weekendowych turach (piątek, sobota, niedziela)  lub dzień po dniu w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Gdyni. Kursy prowadzone dla OSP i WOPR odbywają się w siedzibie Straży lub na terenie basenu w dowolnym trybie.

Od listopada 2011 kursy weekendowe organizujemy również w Łodzi i Opolu, od grudnia 2012 w Gdańsku i Gdyni.

UWAGA: W sprawie utworzenia nowego terminu Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla ratowników WOPR w Warszawie i Krakowie (od listopada 2011 również Łódź i Kraków, od grudnia 2012 Gdańsk i Gdynia) prosimy o kontakt z warszawskim oddziałem Medaid – szczegóły w dziale Kontakt

NOCLEGI
Osobom spoza Wrocławia i Gdyni oferujemy pomoc w znalezieniu noclegu na czas udziału w kursie KPP. W Warszawie, Krakowie i Poznaniu noclegów nie oferujemy.

WYMAGANIA I KWALIFIKACJE – od końca 2018 roku w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy mogą wziąć udział wszyscy chętni posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, których stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

[UWAGA – zapis archiwalny, dotyczący uczestników kursów organizowanych w latach 2010-2018] I opcja: KURS Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zakończony otrzymaniem tytułu ratownika.

 1. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Kandydat jest zatrudniony w jednostkach współpracujących z systemem [np. OSP, WOPR], o których mowa w art.15 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (poniżej) lub pełni w nich służbę lub jest ich członkiem.
 3. Stan zdrowia kandydata pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Osobie, która odbyła kurs i złożyła egzamin z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem z wynikiem pozytywnym, kierownik podmiotu prowadzącego kurs wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania. Po tym okresie należy zdać ponownie egzamin (prowadzimy również nieobowiązkowe Kursy Recertyfikacyjne Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy).

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. z dnia 20 października 2006r.)

Art.15

1. Jednostkami współpracującymi z systemem są służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, podmioty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.[6])), inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej.

2. Jednostkami współpracującymi z systemem mogą być społeczne organizacje ratownicze, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli zostaną wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem.

3. Jednostki współpracujące z systemem udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy KPP | Warszawa, Poznań, Kraków
Symulowana akcja ratownicza podczas Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy na basenie w Nowym Dworze Mazowieckim.

[UWAGA – zapis archiwalny, dotyczący uczestników kursów organizowanych w latach 2010-2018] II opcja: KURS o programie zgodnym z programem Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, przeznaczony dla wszystkich chętnych, którzy nie są zatrudnieni w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art.15 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, nie pełnią w nich służby i nie są ich członkami (Poznań, Warszawa i Kraków standardowo, w przypadku innych miast prosimy o kontakt w celu ustaleniu terminu).

1.      Uczestnik jest pełnoletni, nie musi być zatrudniony lub pełnić służby w jednostkach współpracujących z systemem.
2.      Osoba, która odbyła szkolenie otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu o programie zgodnym z programem kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, bez możliwości otrzymania tytułu ratownika.
3.      Uczestnik może złożyć nieformalny egzamin sprawdzający z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu w celu sprawdzenia własnych kompetencji. Pozytywne zdanie egzaminu nie daje uprawnień.

Wszystkie zdjęcia prezentowane na stronie zostały wykonane w trakcie szkoleń i Kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy organizowanych przez Medaid lub ćwiczeń organizowanych wspólnie z PSP, OSP, Policją i Zakładem Poprawczym w Poznaniu.

Coś ekstra dla wymagających – Obóz KPP.

Szukasz nowych wyzwań i okazji do zdobycia kolejnych umiejętności? Chcesz sprawdzić swoich ratowników w nietypowych warunkach? Zapytaj naszych instruktorów o obóz Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (ostatnich 15 zdjęć w galerii).

Działamy zgodnie z przepisami. Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (WUPX/6/9070/25/2012 oraz wpisy z kolejnych lat), kursy KPP prowadzimy na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zatwierdzenia programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (ZK.V-4.6312-7/11).

Wojewoda Wielkopolski | Decyzja o zatwierdzeniu programu KPP Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu | Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Zakres Czas Cena

1. Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne.
2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu.
4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe.
5. Poszkodowany nieprzytomny.
6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne).
7. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną.
8. Wstrząs.
9. Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie.
10. Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn.
11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru.
12. Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka.
13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.
15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.

Pobierz PEŁNY ZAKRES KURSU KPP (pdf)

Program oraz forma organizowanego przez Medaid Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy są zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

66 godzin 699 PLN

Jak zapisać się na kurs pierwszej pomocy?

 • wybierz z menu powyżej kurs odpowiadający Twoim potrzebom,
 • znajdź w opisie kursu lub w kalendarzu dogodny termin i miejsce (Poznań, Warszawa lub Kraków),
 • i/lub niebieska czcionka oznacza wolne miejsca, pozostałe kursy są zamknięte (brak miejsc lub termin dla grupy zorganizowanej),
 • link w kalendarzu lub opisie kursu poprowadzi Cię do formularza rejestracji, wypełnij go,
 • na podany adres mailowy otrzymasz automatyczną odpowiedź (w przypadku Gmaila sprawdź folder ze spamem),
 • po kilku lub kilkunastu dniach (w zależności od terminu szkolenia) otrzymasz e-mail ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi kursu oraz płatności. Jeżeli wiadomość nie dojdzie, prosimy o kontakt z biurem na 4 dni przed kursem,
 • jeżeli masz problem z rejestracją, dodatkowe pytania lub chcesz ustalić własny termin, zadzwoń do nas lub napisz na kursy@medaid.pl;
 • REGULAMIN KURSÓW
Legenda:
 
wolne miejsca, na ten kurs możesz się zapisać w Warszawie, Poznaniu lub Krakowie
 

Galeria

Najbliższe kursy, pokazy i imprezy

Zobacz więcej

Legenda:
 
wolne miejsca, na ten kurs możesz się zapisać w Warszawie, Poznaniu lub Krakowie
 

Dołącz do nas