Polityka prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Centrum Szkoleniowo-Usługowe Medaid Tomasz Liber, informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleniowo – Usługowe Medaid Tomasz Liber, ul. Malwowa 37 A, 60-175 Poznań. Kontakt we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących mu praw pod adresem pocztowym siedziby administratora lub pod adresem elektronicznym: t.liber@medaid.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celach:
  • wykonywanie czynności związanych z uzyskaniem akceptacji na uczestnictwo w organizowanym szkoleniu lub kursie,
  • wykonywania czynności związanych z wydaniem stosownych zaświadczeń,
  • przetwarzanie dobrowolnie przesłanych danych posiadanych uprawnień celem uczestnictwa w kursie specjalistycznym,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy/ przygotowania oferty, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy/ przed podjęciem współpracy;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • wykonanie czynności w celach informacyjnych o naszych usługach oraz produktach
  • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 3. Informujemy, że dane osobowe będą i są przetwarzane w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych w celu przesyłania informacji handlowej w formie bezpośredniego marketingu. Dane są profilowanie, w szczególności w celach administracyjnych.
 4. Ma Pani/ Pan prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu związanego z kontem użytkownika oraz zawartymi w nim danymi. Prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przenoszenia oraz przetwarzania.
 5. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. Dane przechowywane są do czasu wycofania zgody.
 6. Dane Pani/ Pana mogą być udostępnione odbiorcom, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, Urząd Skarbowy, komornik sądowy.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 8. Ma Pani/ Pan prawo do wnoszenia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Szczegółowe informacje w naszym regulaminie i polityce prywatności: www.kursyratownictwa.pl
 10. Powyższa wiadomość ma charakter informacyjny i ma na celu troskę o bezpieczeństwo Pani/ Pana danych osobowych.

Administracja Medaid