Kurs pierwszej pomocy dla firm i instytucji
Kurs rozszerzony dla firm i instytucji
Imprezy integracyjne, wyjazdy firmowe
Eventy, pokazy ratownictwa i pierwszej pomocy
Szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej organizujemy w formie zajęć praktycznych i teoretycznych, w wielu przypadkach łącząc je z elementami pierwszej pomocy i ratownictwa. Zajęcia prowadzą czynni zawodowo instruktorzy, posiadający odpowiednią wiedzę oraz przynajmniej trzyletni staż na stanowiskach wyjazdowych w Straży Pożarnej i/lub zespołach Pogotowia Ratunkowego.

Stawiamy na przekazanie najbardziej przydatnej wiedzy i umiejętności, które w przypadku zaistnienia pożaru lub zadymienia pozwolą działać zgodnie z procedurami, a jednocześnie skutecznie. Do wymaganych przez odpowiednie przepisy elementów szkolenia dodajemy program opracowany na podstawie wniosków z prawdziwych akcji ratowniczych.

Podczas szkoleń opieramy się na szeregu symulatorów pożaru (pożar sprzętów, biura, samochodu), zadymienia (w tym ewakuacja) oraz stworzonych na potrzeby kursów symulatorach innych sytuacji spotykanych podczas akcji gaśniczej. Uczymy obsługi różnego typu gaśnic, hydrantów, koców ratowniczych i pozostałych elementów wyposażenia przeciwpożarowego. Przeprowadzamy symulacje i próbne alarmy dla pracowników.

Zobacz całą galerię

Szkolenie może objąć grupę kilku lub kilkudziesięciu osób, organizujemy również pokazy strażackie na piknikach i festynach.
W ramach oferty proponujemy zorganizowanie symulowanej ewakuacji biura lub opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Zajęcia prowadzimy w języku polskim i angielskim.
Warto pamiętać jak szeroki jest zakres obowiązków właściciela budynku/pracodawcy.

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

 • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
 • wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
 • zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
 • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
 • przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
 • zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
 • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń, chętnie udzielimy Ci dodatkowych informacji.

osoby do kontaktu
osoby do kontaktu
osoby do kontaktu
Treść wiadomości

Lub zadzwoń do nas

Joanna Walczak
(pn.-pt. 7-15)

kom. +48 502 335 151
e-mail: kursy@medaid.pl

Program i zakres szkolenia

2h zajęć teoretycznych
2h zajęć praktycznych

I. Część teoretyczna
 • Podstawowe przepisy prawne z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 • Zagrożenie pożarowe w obiekcie, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.
 • Możliwości rozprzestrzeniania dymu i ognia z uwzględnieniem zastosowanych
  w obiekcie zabezpieczeń.
 • Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom.
 • Czynności zabronione.
 • Zadania i obowiązki pracowników oraz osób kierujących pracownikami na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.
 • Zasady alarmowania użytkowników obiektu.
 • Numery alarmowe i miejskie służby ratownicze.
 • Zasady powiadamiania służb ratowniczych o zagrożeniu, w tym zgłaszanie pożaru jednostkom PSP.
 • Zasady i organizacja ewakuacja ludzi i mienia, miejsca koncentracji do ewakuacji.
 • Postępowanie w sytuacjach szczególnych (duże zadymienie, odcięcie dróg ewakuacyjnych itp.)
 • Osoby wyznaczone do wykonywania czynności w zakresie kierowania akcją ratowniczo-gaśniczą, osoby do wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji, wykaz osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa, teoretyczna i praktyczna znajomość sposobu użycia i zastosowania.
 • Urządzenia i systemy ppoż. w budynkach rozmieszczenie elementów sterujących.
 • Rozmieszczenie sprzętu przeciwpożarowego.
 • Rozmieszczenie planów ewakuacyjnych, Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
 • Główne wyłączniki i zawory instalacji technicznych.
 • Podstawowe znaki ppoż.
II. Część praktyczna
 • Budowa, obsługa i przeznaczenie gaśnic.
 • Praktyczne użycie podręcznego sprzętu gaśniczego np. gaśnicy (symulowany pożar), koca gaśniczego, tłumicy itd.
 • Przejście po obiekcie pokazanie wewnętrznych systemów zabezpieczeń i ewakuacja z budynku.

Kalendarz szkoleń i kursów ratownictwa

kursy, szkolenia i eventydla firm i instytucji

kursy wstępne i okresowe w zakresie udzielania pierwszej pomocy dzieciom i dorosłym. Eventy i imprezy integracyjne. Dla małych i dużych firm, instytucji, szkół i przedszkoli na terenie Polski.

kursy i szkoleniaspecjalistyczne

seminaria dla lekarzy, medyków i nauczycieli. Kursy obowiązkowe i doszkalające, kursy doskonalące dla ratowników medycznych. Przyznajemy punkty edukacyjne.

szkoleniawiatrowe GWO

certyfikowane kursy i szkolenia dla specjalistów, wykonujących pracę na wysokości.FA,EFA,

kursy pierwszej pomocy

niedrogie kursy pierwszej pomocy dla każdego. Dużo praktyki, ciekawa teoria, zaangażowani instruktorzy. Zabierz znajomych i rodzinę do Medaid lub zaproś nas do siebie.

szkoleniaplenerowe

kursy i obozy outdoor dla podróżników, sportowców, ludzi aktywnych i pozytywnie zakręconych. OFA Yeti, Przygoda i Lost - zima, lato, jesień, wiosna. Krew, pot, łzy i adrenalina!

kursy i szkoleniainstruktorskie

szkolenie dla przyszłych instruktorów pierwszej pomocy.

kwalifikowana pierwsza pomockpp i recertyfikacja

kursy KPP i recertyfikacyjne dla WOPR, OSP, GOPR, TOPR, Policji, PSP, SG i SOP. Seminaria doszkalające. Część praktyczna dopasowana do warunków pracy służb. Kursy KPP dla laików.

szkoły, przedszkola, rodzinywarsztaty dla dzieci

cykle szkoleniowe, pokazy i kursy pierwszej pomocy dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Miś Medaidek, ratownicza klasa, ścieżka życia, pikniki, rodzinne warsztaty.

kursy i szkoleniastrzeleckie

od podstaw dla osób nie mających wcześniej kontaktu z bronią palną, aż po zaawansowane szkolenia przeznaczone dla chcących udoskonalić swoje umiejętności strzeleckie.