Prawo odstąpienia od umowy

O prawie odstąpienie od umowy mówi punkt §7 Regulaminu kursów

§7 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W KURSIE -ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Uczestnik może zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 134) ustawy o prawach konsumenta odstąpić, bez podania przyczyny od umowy zawartej z Organizatorem w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
  2. Do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może wykorzystać formularz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  Oświadczenie o odstąpieniuzłożone na tym formularzu lub bez użycia formularza należy przesłać Organizator pocztą na adres sklepu stacjonarnego: ul. Malwowa 37A, 60-175 Poznań albo drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail z podpisanym oświadczeniem na adres kursy@medaid.pl.
  3. W przypadku, gdy uczestnik odstąpi od umowy, Organizator zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności.
  4. Organizator dokonuje zwrotu płatności na rzecz uczestnika przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył uczestnik, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  5. Uczestnik może wyznaczyć inną osobę, która weźmie zamiast niego udział w kursie bez konsekwencji finansowych,  po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Organizatorem.