GWO First Aid

GWO Enhanced First Aid

GWO Enhanced First Aid

GWO Enhanced First Aid

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przeznaczone dla techników obsługujących turbiny wiatrowe oraz pozostałych osób, których praca jest związana z tą branżą.Zajęcia prowadzone są przez czynnych zawodowo ratowników medycznych,  składają się z dwóch modułów – podstawowego i rozszerzonego. Organizatorem jest akredytowany ośrodek szkoleniowy GWO.

Celem tego modułu jest umożliwienie uczestnikom udzielania bezpiecznej i skutecznej pierwszej pomocy w przemyśle turbin wiatrowych/środowisku WTG, zgodnie ze standardami szkolenia pierwszej pomocy GWO, poprzez szkolenie teoretyczne i praktyczne. Ponadto, szkolenie to umożliwi uczestnikowi wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) i użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

Celem szkolenia z modułu pierwszej pomocy jest zapewnienie, że:
Uczestnicy są w stanie wykazać zrozumienie znaczenia przeprowadzania pierwszej pomocy w sposób bezpieczny i solidny, zgodnie z wymogami prawnymi wynikającymi z ich lokalizacji geograficznej oraz zgodnie z wytycznymi International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) – (Międzynarodowy Komitet mający na celu ujednolicenie zasad udzielania pierwszej pomocy na całym świecie) zgodnie z wytycznymi European Resuscitation Council (ERC) – Europejska Rada Resuscytacji i American Heart Association (AHA) – Amerykańskie Stowarzyszenie Kardiologiczne.

 

 

Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń, chętnie udzielimy Ci dodatkowych informacji.

osoby do kontaktu
osoby do kontaktu
osoby do kontaktu
Treść wiadomości

Lub zadzwoń do nas

Joanna Walczak
(pn.-pt. 7-15)

kom. +48 502 335 151
e-mail: kursy@medaid.pl

Program i zakres szkolenia

Szkolenie 3 dniowe
Ważność certyfikatu 2 lata

 • Uwzględnienie lokalnego prawodawstwa, istniejącego ryzyka i zagrożeń oraz wymagań niezbędnych w zapewnieniu znajomości ról w zespole, zakresu odpowiedzialności i zasad, które mają zastosowanie w rozszerzonej pierwszej pomocy na obszarach oddalonych oraz trudno dostępnych dla służb ratowniczych
 • Znaczenie udzielania podstawowej i rozszerzonej pierwszej pomocy w sposób bezpieczny oraz rzetelny, zgodnie z wymogami prawnymi obowiązującymi w danej lokalizacji oraz zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC- European Resuscitation Council) i Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA-American Heart Association).
 • Określanie poprawnych funkcji organizmu oraz objawów poważnych, a także drobnych urazów i chorób związanych z ludzkim ciałem.
 • Zrozumienie i umiejętność zastosowania prawidłowej kolejności postępowania w sytuacjach awaryjnych w środowisku generatora turbin wiatrowych (WTG).
 • Umiejętność udzielenia natychmiastowej pierwszej pomocy o rozszerzonym zakresie w celu ustabilizowania stanu poszkodowanego, w tym m.in:
  – Zatrzymanie zagrażającego życiu krwotoku,
  – Udrożnienie i utrzymywanie drożności dróg oddechowych,
  – Znajomość wskazań do użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) oraz umiejętność jego zastosowania,
  – Użycie podstawowego i zaawansowanego sprzętu do udzielania pierwszej pomocy
  – Umiejętność wykonania Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej (RKO),
  – Wykorzystanie standaryzowanych metodologii- w szczególności wywiadu pierwszego i drugiego stopnia  – w oparciu o zasadę „C”: A-B-C-D-E.
 • Ocena poszkodowanego pod kątem obrażeń lub ostrej choroby, w celu ustalenia, czy wymagane jest wsparcie z zewnątrz lub pomoc lekarska; w tym między innymi rozpoznanie:
  – Krwotoków zagrażających życiu,- Zaburzeń krążenia,
  – Zaburzeń świadomości,
  – Zaburzeń czynności dróg oddechowych (oddychanie zbyt wolne lub zbyt szybkie)
  – Chorób bezpośrednio zagrażających życiu oraz innych problemów zdrowotnych, zwłaszcza związanych z silnym bólem.

 

 • Prośba o konsultację telemedyczną i pomoc medyczną/ratowniczą przy udzielaniu pomocy, w tym dostarczenie zwięzłego i istotnego raportu o stanie poszkodowanego i uzyskanie porady medycznej, w celu dalszej stabilizacji stanu poszkodowanego przy użyci

  Konsultacji telemedycznej za pośrednictwem zasobów krajowych (np. Straży Przybrzeżnej)

  – Konsultacji telemedycznej za pośrednictwem prywatnego wykonawcy (jeśli został powołany).

 • Żądanie natychmiastowej pomocy medycznej/ratowniczej, w tym dostarczenie zwięzłego i istotnego raportu o stanie poszkodowanego.
 • Przygotowanie poszkodowanego do transportu do wyznaczonego punktu ewakuacji/punktu medycznego, w tym:
  – Unieruchomienie kończyn oraz zastosowanie niemedycznych środków łagodzących (np. żeli chłodzących),

   – Zrozumienie trudności i ograniczeń medycznego uśmierzania bólu oraz roli nadzoru klinicznego w kontroli podawania leków.

  – Towarzyszenie poszkodowanemu, jeśli jest to wymagane, podczas transportu do odpowiedniej placówki medycznej i formalne przekazanie poszkodowanego służbom medycznym,
  – Eskortowanie poszkodowanego do wyznaczonego punktu ewakuacyjnego/ratunkowego, zapewniając ciągłość rozszerzonej pierwszej pomocy.

 • Udzielanie bezpiecznych, skutecznych i natychmiastowych działań oraz rozszerzonej wiedzy z zakresu pierwszej pomocy w celu ratowania życia i udzielania pomocy w miejscach odległych i trudno dostępnych, przy użyciu zaawansowanego sprzętu ratunkowego oraz telekonsultacji medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony osobistej.
 •  

Kalendarz szkoleń i kursów ratownictwa

kursy, szkolenia i eventydla firm i instytucji

kursy wstępne i okresowe w zakresie udzielania pierwszej pomocy dzieciom i dorosłym. Eventy i imprezy integracyjne. Dla małych i dużych firm, instytucji, szkół i przedszkoli na terenie Polski.

kursy i szkoleniaspecjalistyczne

seminaria dla lekarzy, medyków i nauczycieli. Kursy obowiązkowe i doszkalające, kursy doskonalące dla ratowników medycznych. Przyznajemy punkty edukacyjne.

szkoleniawiatrowe GWO

certyfikowane kursy i szkolenia dla specjalistów, wykonujących pracę na wysokości.FA,EFA,

kursy pierwszej pomocy

niedrogie kursy pierwszej pomocy dla każdego. Dużo praktyki, ciekawa teoria, zaangażowani instruktorzy. Zabierz znajomych i rodzinę do Medaid lub zaproś nas do siebie.

szkoleniaplenerowe

kursy i obozy outdoor dla podróżników, sportowców, ludzi aktywnych i pozytywnie zakręconych. OFA Yeti, Przygoda i Lost – zima, lato, jesień, wiosna. Krew, pot, łzy i adrenalina!

kursy i szkoleniaInstruktorskie

szkolenie dla przyszłych instruktorów pierwszej pomocy.

kwalifikowana pierwsza pomockpp i recertyfikacja

kursy KPP i recertyfikacyjne dla WOPR, OSP, GOPR, TOPR, Policji, PSP, SG i SOP. Seminaria doszkalające. Część praktyczna dopasowana do warunków pracy służb. Kursy KPP dla laików.

szkoły, przedszkola, rodzinywarsztaty dla dzieci

cykle szkoleniowe, pokazy i kursy pierwszej pomocy dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Miś Medaidek, ratownicza klasa, ścieżka życia, pikniki, rodzinne warsztaty.