GWO First Aid

GWO Enhanced First Aid

GWO Enhanced First Aid

GWO Enhanced First Aid

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przeznaczone dla techników obsługujących turbiny wiatrowe oraz pozostałych osób, których praca jest związana z tą branżą.Zajęcia prowadzone są przez czynnych zawodowo ratowników medycznych,  składają się z dwóch modułów – podstawowego i rozszerzonego. Organizatorem jest akredytowany ośrodek szkoleniowy GWO.

Celem tego modułu jest umożliwienie uczestnikom udzielania bezpiecznej i skutecznej pierwszej pomocy w przemyśle turbin wiatrowych/środowisku WTG, zgodnie ze standardami szkolenia pierwszej pomocy GWO, poprzez szkolenie teoretyczne i praktyczne. Ponadto, szkolenie to umożliwi uczestnikowi wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) i użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

Celem szkolenia z modułu pierwszej pomocy jest zapewnienie, że:
Uczestnicy są w stanie wykazać zrozumienie znaczenia przeprowadzania pierwszej pomocy w sposób bezpieczny i solidny, zgodnie z wymogami prawnymi wynikającymi z ich lokalizacji geograficznej oraz zgodnie z wytycznymi International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) – (Międzynarodowy Komitet mający na celu ujednolicenie zasad udzielania pierwszej pomocy na całym świecie) zgodnie z wytycznymi European Resuscitation Council (ERC) – Europejska Rada Resuscytacji i American Heart Association (AHA) – Amerykańskie Stowarzyszenie Kardiologiczne.

 

 

Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń, chętnie udzielimy Ci dodatkowych informacji.

osoby do kontaktu
osoby do kontaktu
Treść wiadomości

Lub zadzwoń do nas

Joanna Walczak
(pn.-pt. 7-15)

kom. +48 502 335 151
e-mail: kursy@medaid.pl

Program i zakres szkolenia

Szkolenie 3 dniowe
Ważność certyfikatu 2 lata

 • Uwzględnienie lokalnego prawodawstwa, istniejącego ryzyka i zagrożeń oraz wymagań niezbędnych w zapewnieniu znajomości ról w zespole, zakresu odpowiedzialności i zasad, które mają zastosowanie w rozszerzonej pierwszej pomocy na obszarach oddalonych oraz trudno dostępnych dla służb ratowniczych
 • Znaczenie udzielania podstawowej i rozszerzonej pierwszej pomocy w sposób bezpieczny oraz rzetelny, zgodnie z wymogami prawnymi obowiązującymi w danej lokalizacji oraz zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC- European Resuscitation Council) i Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA-American Heart Association).
 • Określanie poprawnych funkcji organizmu oraz objawów poważnych, a także drobnych urazów i chorób związanych z ludzkim ciałem.
 • Zrozumienie i umiejętność zastosowania prawidłowej kolejności postępowania w sytuacjach awaryjnych w środowisku generatora turbin wiatrowych (WTG).
 • Umiejętność udzielenia natychmiastowej pierwszej pomocy o rozszerzonym zakresie w celu ustabilizowania stanu poszkodowanego, w tym m.in:
  – Zatrzymanie zagrażającego życiu krwotoku,
  – Udrożnienie i utrzymywanie drożności dróg oddechowych,
  – Znajomość wskazań do użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) oraz umiejętność jego zastosowania,
  – Użycie podstawowego i zaawansowanego sprzętu do udzielania pierwszej pomocy
  – Umiejętność wykonania Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej (RKO),
  – Wykorzystanie standaryzowanych metodologii- w szczególności wywiadu pierwszego i drugiego stopnia  – w oparciu o zasadę „C”: A-B-C-D-E.
 • Ocena poszkodowanego pod kątem obrażeń lub ostrej choroby, w celu ustalenia, czy wymagane jest wsparcie z zewnątrz lub pomoc lekarska; w tym między innymi rozpoznanie:
  – Krwotoków zagrażających życiu,- Zaburzeń krążenia,
  – Zaburzeń świadomości,
  – Zaburzeń czynności dróg oddechowych (oddychanie zbyt wolne lub zbyt szybkie)
  – Chorób bezpośrednio zagrażających życiu oraz innych problemów zdrowotnych, zwłaszcza związanych z silnym bólem.

 

 • Prośba o konsultację telemedyczną i pomoc medyczną/ratowniczą przy udzielaniu pomocy, w tym dostarczenie zwięzłego i istotnego raportu o stanie poszkodowanego i uzyskanie porady medycznej, w celu dalszej stabilizacji stanu poszkodowanego przy użyci

  Konsultacji telemedycznej za pośrednictwem zasobów krajowych (np. Straży Przybrzeżnej)

  – Konsultacji telemedycznej za pośrednictwem prywatnego wykonawcy (jeśli został powołany).

 • Żądanie natychmiastowej pomocy medycznej/ratowniczej, w tym dostarczenie zwięzłego i istotnego raportu o stanie poszkodowanego.
 • Przygotowanie poszkodowanego do transportu do wyznaczonego punktu ewakuacji/punktu medycznego, w tym:
  – Unieruchomienie kończyn oraz zastosowanie niemedycznych środków łagodzących (np. żeli chłodzących),

   – Zrozumienie trudności i ograniczeń medycznego uśmierzania bólu oraz roli nadzoru klinicznego w kontroli podawania leków.

  – Towarzyszenie poszkodowanemu, jeśli jest to wymagane, podczas transportu do odpowiedniej placówki medycznej i formalne przekazanie poszkodowanego służbom medycznym,
  – Eskortowanie poszkodowanego do wyznaczonego punktu ewakuacyjnego/ratunkowego, zapewniając ciągłość rozszerzonej pierwszej pomocy.

 • Udzielanie bezpiecznych, skutecznych i natychmiastowych działań oraz rozszerzonej wiedzy z zakresu pierwszej pomocy w celu ratowania życia i udzielania pomocy w miejscach odległych i trudno dostępnych, przy użyciu zaawansowanego sprzętu ratunkowego oraz telekonsultacji medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony osobistej.
 •  

Kalendarz szkoleń i kursów ratownictwa

kursy, szkolenia i eventydla firm i instytucji

kursy wstępne i okresowe w zakresie udzielania pierwszej pomocy dzieciom i dorosłym. Eventy i imprezy integracyjne. Dla małych i dużych firm, instytucji, szkół i przedszkoli na terenie Polski.

kursy i szkoleniaspecjalistyczne

seminaria dla lekarzy, medyków i nauczycieli. Kursy obowiązkowe i doszkalające, kursy doskonalące dla ratowników medycznych. Przyznajemy punkty edukacyjne.

szkoleniawiatrowe GWO

certyfikowane kursy i szkolenia dla specjalistów, wykonujących pracę na wysokości.FA,EFA,

kursy pierwszej pomocy

niedrogie kursy pierwszej pomocy dla każdego. Dużo praktyki, ciekawa teoria, zaangażowani instruktorzy. Zabierz znajomych i rodzinę do Medaid lub zaproś nas do siebie.

szkoleniaplenerowe

kursy i obozy outdoor dla podróżników, sportowców, ludzi aktywnych i pozytywnie zakręconych. OFA Yeti, Przygoda i Lost - zima, lato, jesień, wiosna. Krew, pot, łzy i adrenalina!

kursy i szkoleniainstruktorskie

szkolenie dla przyszłych instruktorów pierwszej pomocy.

kwalifikowana pierwsza pomockpp i recertyfikacja

kursy KPP i recertyfikacyjne dla WOPR, OSP, GOPR, TOPR, Policji, PSP, SG i SOP. Seminaria doszkalające. Część praktyczna dopasowana do warunków pracy służb. Kursy KPP dla laików.

szkoły, przedszkola, rodzinywarsztaty dla dzieci

cykle szkoleniowe, pokazy i kursy pierwszej pomocy dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Miś Medaidek, ratownicza klasa, ścieżka życia, pikniki, rodzinne warsztaty.

kursy i szkoleniastrzeleckie

od podstaw dla osób nie mających wcześniej kontaktu z bronią palną, aż po zaawansowane szkolenia przeznaczone dla chcących udoskonalić swoje umiejętności strzeleckie.